co nowego w prawie
aktualności

Raport KOBIZE za rok 2020.

Zbliża się termin złożenia raportu do KOBIZE za rok 2020.  Raport do KOBIZE składany przez podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje do powietrza. Informacje, które powinny znaleźć się w raporcie, określa art. 6 ust. 2 pkt...

czytaj dalej

Nowe zasady magazynowania odpadów od stycznia 2021

Odpady niebezpieczne: zasady oznakowania lokalizacji odpadów i etykietowania.Przedsiębiorca, który wytwarza, przechowuje albo przetwarza odpady, powinien zapewnić odpowiednie warunki ich magazynowania. Uwzględnić należy ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz...

czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa sprawdzi BDO

Planowana nowelizacja ustawy o odpadach.Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Wśród zmian doprecyzowanie dokumentacji ewidencyjnej i umożliwienie gromadzenia w BDO informacji o fakturach. Dostęp do danych przyznaje się Krajowej...

czytaj dalej

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach za 2019 r.

Zbliża się termin złożenia przez BDO sprawozdania o wytwarzanych odpadach za 2019 rok.Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzają podmioty wymienione w art. 75 Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. To sprawozdanie...

czytaj dalej

Program „Moja woda”

Ruszył program "Moja woda"W dniu 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków w programie "Moja Woda". Jego celem jest ochrona zasobów wody przez zwiększenie retencji na terenie nieruchomości przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody...

czytaj dalej

Sprawozdawczość w BDO

Nowe rodzaje sprawozdań w BDO.  W czerwcu planowane jest udostępnienie kolejnych funkcjonalności modułu sprawozdawczego BDO. Na początku miesiąca w zakresie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, a w połowie miesiąca - w zakresie...

czytaj dalej

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r.

Sprawdź, jak przygotować opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r.   Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy art. 285 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17...

czytaj dalej

Kto nie musi rejestrować się w BDO.

Objaśnienie Ministra Klimatu, kto nie musi rejestrować się w rejestrze BDO.  Minister Klimatu  wydał objaśnienie prawne w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami....

czytaj dalej

Kogo dotyczy BDO?

Sprawdź, czy musisz zarejestrować się w BDO.Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zobowiązuje wielu przedsiębiorców działających w zakresie gospodarowania odpadami do wpisu do Rejestru-BDO.  Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie...

czytaj dalej

Ostatnie dni na zarejestrowanie się w BDO.

Kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO.Obowiązkowi rejestru w BDO zgodnie z art.50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1  Ustawy o odpadach podlega  większość firm i przedsiębiorców w kraju. Obowiązkowi rejestracji podlegają między innymi podmioty wprowadzające na terytorium...

czytaj dalej

Opłaty za korzystanie ze środowiska na rok 2020.

Wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020.  Ogłoszono obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020. W treści obwieszczenia w załączniku nr 1 określono górne...

czytaj dalej

Rodzaje inwestycji wymagające uzyskania oceny wodnoprawnej.

Rozporządzenie  w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania...

czytaj dalej
''
   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl