Nowa opłata opakowaniowa czyli ROP

Nowa opłata opakowaniowa – czyli Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE, pod pojęciem tym rozumie się zestaw działań...