co nowego w prawie

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń do zmienionych przepisów Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. W nowych przepisach pojawią się nienormowane do tej pory zagadnienia (jak m.in. procedura przekazania danych niezbędnych do identyfikacji zakładu poprzez rejestrację zakładu w Krajowym Rejestrze, co jednocześnie oznacza założenie konta w tym rejestrze oraz uzyskanie dostępu do konta; procedura zmiany danych niezbędnych do identyfikacji zakładu), zaś zawarte we wzorze sprawozdania pole wielkość produkcji w części dotyczącej danych identyfikacyjnych, będzie obligatoryjne.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl