co nowego w prawie

Sprawdź, jak przygotować opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r. 

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy art. 285 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami. Zgodnie z tymi przepisami opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie do Krajowej bazy. Podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza mają również przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy (po raz pierwszy w odniesieniu do opłat za korzystanie ze środowiska w 2019 r.).
W systemie Krajowej bazy dostępna jest zakładka Opłaty. W zakładce tej uruchomiono funkcjonalność umożliwiającą generowanie wykazu opłatowego na podstawie informacji z raportu do Krajowej bazy.

 

źródło: https://krajowabaza.kobize.pl/

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl