Opłaty za korzystanie ze środowiska na rok 2020.

Wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020.   Ogłoszono obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020. W treści obwieszczenia w załączniku nr 1 określono górne...
Decyzje środowiskowe dla terenów narciarskich na nowych zasadach.

Decyzje środowiskowe dla terenów narciarskich na nowych zasadach.

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko wprowadza istotne zmiany dot. planowanych inwestycji narciarskich.   Nowe rozporządzenie wprowadziło kluczowe zmiany dla branży narciarskiej: Określono definicję terenu narciarskiego:...

Rodzaje inwestycji wymagające uzyskania oceny wodnoprawnej.

Rozporządzenie  w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.   W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają...