co nowego w prawie

Kogo nie dotyczą nowe obowiązki dot. magazynowania odpadów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, które określa wymagania dla magazynowania odpadów, w tym również wstępne magazynowanie przez wytwórcę odpadów. Kogo nie będą dotyczyły nowe obowiązki:

  • magazynowania odpadów komunalnych przez wytwórcę,
  • rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha (o ile nie podlegają obowiązkowi wpisu do Bazy Danych Odpadowych (BDO)
  • podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję odpadów (tj. wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do 100 kg rocznie lub wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne do 5 ton rocznie),
  • podmiotów, które wytwarzają rodzaje lub ilości odpadów określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531) – tj. podmioty niepodlegające obowiązkowi rejestracji w BDO,
  • gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone.

Źródło informacji: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl