Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach za 2019 r.

Zbliża się termin złożenia przez BDO sprawozdania o wytwarzanych odpadach za 2019 rok. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzają podmioty wymienione w art. 75 Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. To sprawozdanie...