co nowego w prawie

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

W projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. W §3 projektu wskazano, jakie kryteria muszą łącznie spełnić odpady destruktu asfaltowego, aby stracić status odpadu. W §4 opisano zagadnienie pobierania próbek i wykonywania badań w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów, w §5 – problematykę postępowania z deklaracją zgodności, a w §6 – regulacje dotyczące systemu zarządzania środowiskowego umożliwiającego wykazanie zgodności z kryteriami wskazanymi w §3.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących systemu zarządzania środowiskowego (§6), które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

Etap prac rządowych nad projektem można śledzić TUTAJ

Treść projektu dostępna jest TUTAJ

  Źródło informacji: Wolterskluwer

   

   

   

   
   
  45-759 Opole,
  ul. Tęczowa 22/106

  + 48 508 520 534

  biuro@ekocomplex.pl