logotyp EkoComplex

Twoje obowiązki środowiskowe. Nasza pasja zawodowa.

Dzięki wykształceniu kierunkowemu i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie inżynierii środowiska, wiemy jak przejąć odpowiedzialność za obowiązki ochrony środowiska i odpowiednio realizować powierzone nam zadania.
Co nowego w prawie link
O firmie - EkoComplex
Firma Ekocomplex.pl to dynamicznie rozwijająca się specjalistyczna firma inżynierska z branży ochrony środowiska. Celem naszej działalności jest kompleksowa obsługa firm w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska
Logotyp EkoComplex
grafika obsługa środowiskowa

Czym się zajmujemy?

 

Każda działalność związana z ochroną środowiska wiąże się z dużą ilością obowiązków i pracy związanej ze spełnianiem licznych zobowiązań, takich jak terminowego składania odpowiednich sprawozdań, naliczania opłat, informacji czy raportów do właściwych urzędów. Kompleksowa obsługa firm w zakresie realizacji obowiązków ochrony środowiska to nasza kluczowa działalność. Przekazując nam opiekę nad sprawami formalno-prawnymi mogą być Państwo spokojni, że obowiązki środowiskowe firmy będą realizowane przez wykwalifikowanego specjalistę, który fachowo zajmie się powierzonymi zadaniami, będzie reprezentował Państwa firmę w urzędach oraz w trakcie kontroli środowiskowej.

Nasze usługi - EkoComplex
Dostarczamy naszym klientom rozwiązania wynikające z wymagań prawa ochrony środowiska dostosowane do ich potrzeb
ikona

Stała Obsługa Środowiskowa

Proponujemy trzy sprawdzone w praktyce rozwiązania współpracy. Każdy z trzech wariantów, realizujemy poprzez dedykowanego dla Państwa firmy konsultanta, który na bieżąco prowadzi Państwa sprawy i jest do Państwa dyspozycji.

ikona

Konsulting Środowiskowy

Na podstawie wieloletniego doświadczenia przygotowaliśmy zestaw podstawowych usług odpowiadający na najczęstsze potrzeby naszych klientów

ikona

Pomiary akustyczne

Oferujemy od A do Z profesjonalne opracowania akustyczne wraz z wykonawstwem wyciszeń, które pozwolą zredukować wpływ Państwa inwestycji na okalające środowisko.

ikona

Zapytaj o usługę, której nie ma w ofercie

Jeżeli nie znaleźli Państwo, w naszej ofercie, sposobu realizacji własnych potrzeb środowiskowych, bardzo dobrze trafiliście.

zdjęcie zakładów przemysłowych-kolaż
ikona

eko AKTUALNOŚCI

Zmiany w PRTR

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu...

czytaj dalej

Destrukt asfaltowy na nowych zasadach.

Kiedy nie trzeba będzie uzyskiwać zezwoleń na przetwarzanie destruktu asfaltowego?Jednym z podstawowych warunków utraty statusu odpadu jest poddanie tego odpadu procesom odzysku, co wynika z art. 14 ust. 1 u.o. Zgodnie z tym przepisem odpady tracą status odpadów,...

czytaj dalej

Destrukt asfaltowy – nowe przepisy.

Nowe przepisy dot. destruktu asfaltowego.Ogłoszono rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego W rozporządzeniu...

czytaj dalej

Najnowsze zmiany w ustawie o odpadach.

Co się zmieniło w ustawie o odpadach?Najnowsze zmiany w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach wprowadzone ustawą z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą  Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach. Zmiany dotyczą m.in....

czytaj dalej

Co dalej w sprawie projektu ustawy ROP?

Konsultacje ws. projektu ustawy ROP przedłużone.Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o przedłużeniu terminu konsultacji projektu ustawy wdrażającej w Polsce system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. O wydłużenie terminu apelowali przedstawiciele...

czytaj dalej

Jakie są terminy złożenia deklaracji do CEEB?

Do kiedy i jak należy dokonać wpisu do CEEB?Każdy właściciel czy zarządca budynku został zobligowany do złożenia deklaracji o urządzeniach zapewniających ciepło i będzie miał na to 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca. Natomiast w przypadku...

czytaj dalej

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Czy firmy mają obowiązek dokonania wpisu do CEEB?1 lipca br. wszedł w życie nowy obowiązek nałożony na osoby władające budynkami do składania w urzędach gmin deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Dane na temat źródeł ogrzewania mają trafić do Centralnej Ewidencji...

czytaj dalej

Projekt ustawy odorowej w uzgodnieniach.

Projekt ustawy odorowej w uzgodnieniach międzyresortowych.Projektowane przepisy określają, że minimalna odległość wyrażona jest w metrach i jest równa w przypadku chowu lub hodowli zwierząt liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP; w przypadku...

czytaj dalej

Nowa opłata opakowaniowa czyli ROP

Nowa opłata opakowaniowa – czyli Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP)Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE, pod pojęciem tym rozumie się zestaw działań...

czytaj dalej

Opłata produktowa za jednorazowe opakowania.

Opłata produktowa za jednorazowe opakowania - już od lipca 2021 r.Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie obowiązku pobierania opłaty...

czytaj dalej
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Logotyp Ekocomplex
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106
+ 48 508 520 534
biuro@ekocomplex.pl