logotyp EkoComplex

Twoje obowiązki środowiskowe. Nasza pasja zawodowa.

Dzięki wykształceniu kierunkowemu i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie inżynierii środowiska, wiemy jak przejąć odpowiedzialność za obowiązki ochrony środowiska i odpowiednio realizować powierzone nam zadania.
Co nowego w prawie link
O firmie - EkoComplex
Firma Ekocomplex.pl to dynamicznie rozwijająca się specjalistyczna firma inżynierska z branży ochrony środowiska. Celem naszej działalności jest kompleksowa obsługa firm w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska
Logotyp EkoComplex
grafika obsługa środowiskowa

Czym się zajmujemy?

 

Każda działalność związana z ochroną środowiska wiąże się z dużą ilością obowiązków i pracy związanej ze spełnianiem licznych zobowiązań, takich jak terminowego składania odpowiednich sprawozdań, naliczania opłat, informacji czy raportów do właściwych urzędów. Kompleksowa obsługa firm w zakresie realizacji obowiązków ochrony środowiska to nasza kluczowa działalność. Przekazując nam opiekę nad sprawami formalno-prawnymi mogą być Państwo spokojni, że obowiązki środowiskowe firmy będą realizowane przez wykwalifikowanego specjalistę, który fachowo zajmie się powierzonymi zadaniami, będzie reprezentował Państwa firmę w urzędach oraz w trakcie kontroli środowiskowej.

Nasze usługi - EkoComplex
Dostarczamy naszym klientom rozwiązania wynikające z wymagań prawa ochrony środowiska dostosowane do ich potrzeb
ikona

Stała Obsługa Środowiskowa

Proponujemy trzy sprawdzone w praktyce rozwiązania współpracy. Każdy z trzech wariantów, realizujemy poprzez dedykowanego dla Państwa firmy konsultanta, który na bieżąco prowadzi Państwa sprawy i jest do Państwa dyspozycji.

ikona

Konsulting Środowiskowy

Na podstawie wieloletniego doświadczenia przygotowaliśmy zestaw podstawowych usług odpowiadający na najczęstsze potrzeby naszych klientów

ikona

Pomiary akustyczne

Oferujemy od A do Z profesjonalne opracowania akustyczne wraz z wykonawstwem wyciszeń, które pozwolą zredukować wpływ Państwa inwestycji na okalające środowisko.

ikona

Zapytaj o usługę, której nie ma w ofercie

Jeżeli nie znaleźli Państwo, w naszej ofercie, sposobu realizacji własnych potrzeb środowiskowych, bardzo dobrze trafiliście.

zdjęcie zakładów przemysłowych-kolaż
ikona

eko AKTUALNOŚCI

Aktualizacja obowiązków dot. SZWO i F-gazów.

Nowelizacja przepisów dot. SZWO i F-gazów.Komisja Europejska opublikowała proponowane teksty nowelizacji dwóch dokumentów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1005/2009 dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową (tzw. SZWO) oraz Rozporządzenia...

czytaj dalej

Polskie Parki Narodowe

Projekt ustawy o parkach narodowych.Projekt ustawy o parkach narodowych jest odpowiedzią na pojawiające się nowe wyzwania związane z ochroną przyrody w Polsce i zachowaniem jej dziedzictwa przyrodniczego. Projektowana ustawa określi zasady funkcjonowania parków...

czytaj dalej

Jak będzie wyglądał system kaucyjny w Polsce?

Kaucja za opakowania - na jakich zasadach?Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Projekt stanowi częściową transpozycję do przepisów krajowych...

czytaj dalej

Nowe przepisy dla odpadów budowlanych.

Obowiązek prowdzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych.Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach przeszła kolejną nowelizację (ustawą z 17 listopada 2021 r., Dz.U. poz. 2151). Jest to ostatni etap wprowadzania do prawa polskiego dyrektyw tzw. pakietu odpadowego....

czytaj dalej

Zmiany w PRTR

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu...

czytaj dalej

Destrukt asfaltowy na nowych zasadach.

Kiedy nie trzeba będzie uzyskiwać zezwoleń na przetwarzanie destruktu asfaltowego?Jednym z podstawowych warunków utraty statusu odpadu jest poddanie tego odpadu procesom odzysku, co wynika z art. 14 ust. 1 u.o. Zgodnie z tym przepisem odpady tracą status odpadów,...

czytaj dalej

Destrukt asfaltowy – nowe przepisy.

Nowe przepisy dot. destruktu asfaltowego.Ogłoszono rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego W rozporządzeniu...

czytaj dalej

Najnowsze zmiany w ustawie o odpadach.

Co się zmieniło w ustawie o odpadach?Najnowsze zmiany w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach wprowadzone ustawą z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą  Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach. Zmiany dotyczą m.in....

czytaj dalej

Co dalej w sprawie projektu ustawy ROP?

Konsultacje ws. projektu ustawy ROP przedłużone.Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o przedłużeniu terminu konsultacji projektu ustawy wdrażającej w Polsce system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. O wydłużenie terminu apelowali przedstawiciele...

czytaj dalej
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Logotyp Ekocomplex
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106
+ 48 508 520 534
biuro@ekocomplex.pl