logotyp EkoComplex

Twoje obowiązki środowiskowe. Nasza pasja zawodowa.

Dzięki wykształceniu kierunkowemu i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie inżynierii środowiska, wiemy jak przejąć odpowiedzialność za obowiązki ochrony środowiska i odpowiednio realizować powierzone nam zadania.
Co nowego w prawie link
O firmie - EkoComplex
Firma Ekocomplex.pl to dynamicznie rozwijająca się specjalistyczna firma inżynierska z branży ochrony środowiska. Celem naszej działalności jest kompleksowa obsługa firm w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska
Logotyp EkoComplex
grafika obsługa środowiskowa

Czym się zajmujemy?

 

Każda działalność związana z ochroną środowiska wiąże się z dużą ilością obowiązków i pracy związanej ze spełnianiem licznych zobowiązań, takich jak terminowego składania odpowiednich sprawozdań, naliczania opłat, informacji czy raportów do właściwych urzędów. Kompleksowa obsługa firm w zakresie realizacji obowiązków ochrony środowiska to nasza kluczowa działalność. Przekazując nam opiekę nad sprawami formalno-prawnymi mogą być Państwo spokojni, że obowiązki środowiskowe firmy będą realizowane przez wykwalifikowanego specjalistę, który fachowo zajmie się powierzonymi zadaniami, będzie reprezentował Państwa firmę w urzędach oraz w trakcie kontroli środowiskowej.

Nasze usługi - EkoComplex
Dostarczamy naszym klientom rozwiązania wynikające z wymagań prawa ochrony środowiska dostosowane do ich potrzeb
ikona

Stała Obsługa Środowiskowa

Proponujemy trzy sprawdzone w praktyce rozwiązania współpracy. Każdy z trzech wariantów, realizujemy poprzez dedykowanego dla Państwa firmy konsultanta, który na bieżąco prowadzi Państwa sprawy i jest do Państwa dyspozycji.

ikona

Konsulting Środowiskowy

Na podstawie wieloletniego doświadczenia przygotowaliśmy zestaw podstawowych usług odpowiadający na najczęstsze potrzeby naszych klientów

ikona

Pomiary akustyczne

Oferujemy od A do Z profesjonalne opracowania akustyczne wraz z wykonawstwem wyciszeń, które pozwolą zredukować wpływ Państwa inwestycji na okalające środowisko.

ikona

Zapytaj o usługę, której nie ma w ofercie

Jeżeli nie znaleźli Państwo, w naszej ofercie, sposobu realizacji własnych potrzeb środowiskowych, bardzo dobrze trafiliście.

zdjęcie zakładów przemysłowych-kolaż
ikona

eko AKTUALNOŚCI

Destrukt asfaltowy – nowe przepisy.

Nowe przepisy dot. destruktu asfaltowego.Ogłoszono rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego W rozporządzeniu...

czytaj dalej

Najnowsze zmiany w ustawie o odpadach.

Co się zmieniło w ustawie o odpadach?Najnowsze zmiany w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach wprowadzone ustawą z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą  Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach. Zmiany dotyczą m.in....

czytaj dalej

Co dalej w sprawie projektu ustawy ROP?

Konsultacje ws. projektu ustawy ROP przedłużone.Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o przedłużeniu terminu konsultacji projektu ustawy wdrażającej w Polsce system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. O wydłużenie terminu apelowali przedstawiciele...

czytaj dalej

Jakie są terminy złożenia deklaracji do CEEB?

Do kiedy i jak należy dokonać wpisu do CEEB?Każdy właściciel czy zarządca budynku został zobligowany do złożenia deklaracji o urządzeniach zapewniających ciepło i będzie miał na to 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca. Natomiast w przypadku...

czytaj dalej

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Czy firmy mają obowiązek dokonania wpisu do CEEB?1 lipca br. wszedł w życie nowy obowiązek nałożony na osoby władające budynkami do składania w urzędach gmin deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Dane na temat źródeł ogrzewania mają trafić do Centralnej Ewidencji...

czytaj dalej

Projekt ustawy odorowej w uzgodnieniach.

Projekt ustawy odorowej w uzgodnieniach międzyresortowych.Projektowane przepisy określają, że minimalna odległość wyrażona jest w metrach i jest równa w przypadku chowu lub hodowli zwierząt liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP; w przypadku...

czytaj dalej

Nowa opłata opakowaniowa czyli ROP

Nowa opłata opakowaniowa – czyli Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP)Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE, pod pojęciem tym rozumie się zestaw działań...

czytaj dalej

Opłata produktowa za jednorazowe opakowania.

Opłata produktowa za jednorazowe opakowania - już od lipca 2021 r.Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie obowiązku pobierania opłaty...

czytaj dalej

Raport KOBIZE za rok 2020.

Zbliża się termin złożenia raportu do KOBIZE za rok 2020.  Raport do KOBIZE składany przez podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje do powietrza. Informacje, które powinny znaleźć się w raporcie, określa art. 6 ust. 2 pkt...

czytaj dalej
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Logotyp Ekocomplex
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106
+ 48 508 520 534
biuro@ekocomplex.pl