Zmiany terminu sprawozdawczości w gospodarce odpadami za 2019 r.

Nowy termin złożenia rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach za 2019 r.     Zmiana terminu sprawozdawczości w gospodarce odpadami za 2019 r. wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w...