co nowego w prawie

Nowelizacja przepisów dot. SZWO i F-gazów.

Komisja Europejska opublikowała proponowane teksty nowelizacji dwóch dokumentów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1005/2009 dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową (tzw. SZWO) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2015 dotyczącego fluorowanych gazów cieplarnianych. (tzw. F-gazów lub gazów F).

Przekazywanie opinii do ww. proponowanych nowelizacji jest możliwe do 23 czerwca br. (ws. SZWO) oraz do 24 czerwca br. (ws. F-gazów).

Jak poinformowała KE, przepisy dotyczące SZWO mają na celu m.in. osiągnięcie celu neutralności klimatycznej. Obecne przepisy zakazują importu, eksportu i stosowania wspomnianych substancji.

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie zmian takich jak: prostsze i bardziej przejrzyste środki kontroli, większa spójność z przepisami celnymi (…), zmienione daty wycofywania SZWO w sektorze lotniczym.

Nowelizacja ma za zadanie zaktualizować obowiązujące przepisy pod kątem m.in. nowych międzynarodowych zobowiązań dotyczących wodorofluorowęglowodorów (zwanych jako Protokół montrealski) i Europejskiego Zielonego Ładu.

źródło: teraz-srodowisko.pl

 

 

 

   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl