co nowego w prawie

Obowiązek prowdzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych.

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach przeszła kolejną nowelizację (ustawą z 17 listopada 2021 r., Dz.U. poz. 2151). Jest to ostatni etap wprowadzania do prawa polskiego dyrektyw tzw. pakietu odpadowego. Nowe regulacje dotyczą m.in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz postępowania z nimi i innymi odpadami selektywnie zebranymi. Zmianie ulegną również przepisy dotyczące produktów ubocznych, utraty statusu odpadów oraz metod zapobiegania powstawaniu odpadów. W szczególności, w treści ustawy zaproponowano dodanie nowego rozdziału „Odpady budowlane i rozbiórkowe”.

Ponadto doprecyzowano obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który powinien obejmować co najmniej takie frakcje odpadów jak: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne, kamienie)

Obowiązek ten wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Nieprzestrzeganie tego obowiązku spowoduj nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. 

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl