pomiary akustyczne
Współpracujemy z laboratorium pomiarów akustycznych które wykonuje:

  pomiary akustyczne hałasu przemysłowego i komunikacyjnego,
  analizy obliczeniowe prognoz oddziaływania na środowisko,
  ekspertyzy i mapy dotyczące rozprzestrzeniania się hałasu,
  projekty oraz modyfikacje zastosowanych ekranów akustycznych,

Wykonujmy opracowania akustyczne które pozwolą zredukować wpływ oddziaływania akustycznego na obszary chronione ze względu na emisję hałasu.

45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl