konsulting środowiskowy

(WNIOSKI, OPRACOWANIA I DORADZTWO ŚRODOWISKOWE
WYBIERANE PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW)

Na podstawie wieloletniego doświadczenia przygotowaliśmy zestaw podstawowych usług odpowiadający na najczęstsze potrzeby naszych klientów:
Czytaj więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna, jeśli inwestycja (np. budowlana) kwalifikuje się do odpowiednich przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko. Urzędy, które wydają pozwolenie na budowę, czy ustalenie warunków zabudowy, mogą wydać te pozwolenia, biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w decyzji środowiskowej.

Zatem decyzja środowiskowa jest niezbędna jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, gdyż to na jej podstawie zostaną określone wymagania dotyczące sposobu przeprowadzenia inwestycji w pozwoleniu na budowę.

 

• Kiedy przyszły inwestor musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?
• Jak sprawdzić czy planowana inwestycja wymaga uzyskania takiej decyzji ?
• Jak długo trwa uzyskanie decyzji środowiskowej?

 

To są najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów. Zatem zapraszamy do pobrania dodatkowych informacji w formie pliku PDF poniżej, gdzie można uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania i gdzie zostały przedstawione podstawowe wytyczne dotyczące sposobu kwalifikacji przedsięwzięć, które wymagają uzyskania decyzji środowiskowych.

 

POBIERZ PDF

Czytaj więcej

Najczęściej organizacje decydują się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 wówczas, gdy chcą:
• Potwierdzić spełnianie wymagań międzynarodowego standardu w zakresie zarządzania środowiskowego,
• Podwyższyć wagę spraw środowiskowych i dokonać włączenia obowiązków środowiskowych w prowadzone w organizacjach procesy biznesowe m.in. poprzez:…
• Potwierdzić wagę prowadzonych już wcześniej działań na rzecz środowiska i przyrody.
• Być postrzegane jako organizacje na wysokim poziomie świadomości i kultury zarządzania, dla której nie tylko istotne jest podejście biznesowe, ale również troska o oddziaływanie na społeczeństwo i środowisko.
W odpowiedzi na powyższe potrzeby naszych klientów realizujemy kompleksowe wdrażanie systemu ISO 14001:2015 r, łącznie z napisaniem dokumentacji. Na miejscu u klienta prowadzimy wszystkie szkolenia.

 

Co to jest audyt zerowy w organizacji ?
• Czy możliwe jest przez nas napisanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskiem ?
• Czy wykonujemy szkolenie dla pracowników, audytorów wewnętrznych oraz dla pełnomocnika?
• Czy wykonanie audytu wewnętrznego, jest niezbędne w procesie przygotowania do certyfikacji?
• Czy uczestniczymy w trakcie certyfikacji wykonywanej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą?

 

To są najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów. Zatem zapraszamy do pobrania poniżej dodatkowych informacji w formie pliku PDF, gdzie można uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania i gdzie zostały przedstawione podstawowe wytyczne dotyczące sposobu wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

 

POBIERZ PDF

Czytaj więcej

Audyt środowiskowy obejmuje obiektywną ocenę działalności zakładu pod kątem stopnia spełniania przez niego wymogów formalno – prawnych w zakresie ochrony środowiska. Audyt środowiskowy jest wykonywany przez kompetentny i niezależny zespół audytujący. Ocenie podlega cała działalność zakładu związana z oddziaływaniem jej na środowisko. Na podstawie danych uzyskanych podczas przeprowadzania audytu, powstaje raport. Zawarte są w nim pełne i precyzyjne informacje na temat faktycznego stanu przestrzegania przepisów środowiskowych w zakładzie. Raport przedstawia wskazówki, co i w jaki sposób należy zrobić, aby działalność była prowadzona w zgodzie z nimi.

Dodatkowe informacje na temat zakresu jak i korzyści z przeprowadzenia audytów środowiskowych dostępne są po pobraniu pliku PDF.

 

POBIERZ PDF

Czytaj więcej

Podjęcie decyzji o nabyciu innego przedsiębiorstwa to jednocześnie wiele potencjalnych ryzyk, które dotyczą obszarów prawnych podatkowych i środowiskowych. Niekoniecznie są one widoczne na pierwszy rzut oka.

Zastanawiacie się Państwo, czy po nabyciu przedsiębiorstwa nie okaże się, że grunt lub wody podziemne na terenie zakładu są zanieczyszczone i teren zakładu wymaga rekultywacji. Że kontrola organów środowiskowych spowoduje konieczność zapłaty zaległych opłat środowiskowych, o których Państwo nie posiadaliście wiedzy.

Takich właśnie informacji dostarcza analiza due diligence, służąca wszechstronnej lub wycinkowej weryfikacji zakładu do nabycia lub przejęcia.

Więcej informacji na temat audytów środowiskowych Due Dilligence można uzyskać pobierając plik informacyjny PDF.

 

POBIERZ PDF

Czytaj więcej

Każda firma, która korzysta ze środowiska, zobowiązana jest w zależności od sposobu i zakresu jego eksploatowania, uzyskać wymagane prawem pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
Więcej informacji na temat rodzajów pozwoleń i sposób ich uzyskania można uzyskać pobierając plik informacyjny PDF.

 

POBIERZ PDF

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

45-716 Opole,
ul. Spychalskiego 13

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl