co nowego w prawie

Nowe rodzaje sprawozdań w BDO.

 

W czerwcu planowane jest udostępnienie kolejnych funkcjonalności modułu sprawozdawczego BDO. Na początku miesiąca w zakresie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, a w połowie miesiąca – w zakresie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Terminy na złożenie powyższych sprawozdań zostały przesunięte przez tzw. tarczę kryzysową 3.0:

do dnia 11 września 2020 r. – w przypadku rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (art. 73 u.o.) oraz rocznych sprawozdań składanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 74a u.o.), jak również rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składanych przez przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, o której mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 u.o.): 

do dnia 31 października 2020 r. – w przypadku rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 u.o.) – poza wskazanymi wyżej wyjątkami.

  źródło: Wolterskluwer

   

   

   

   
   
  45-759 Opole,
  ul. Tęczowa 22/106

  + 48 508 520 534

  biuro@ekocomplex.pl