co nowego w prawie

Nowe terminy na opracowanie programów ochrony powietrza.

 

Ogłoszenie stanu epidemii uniemożliwiło zarządom województw przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami gmin objętych programami ochrony powietrza. Z tego względu Ministerstwo Klimatu zaproponowało, aby w nowelizacji specustawy koronawirusowej znalazły się zapisy zmieniające terminy realizacji programów ochrony powietrza.

W art. 57 tzw. tarczy antykryzysowej przewidziano wydłużenie terminów na:

1) opracowanie i przedstawienie do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza przez zarząd województwa – do 30 czerwca 2020 r.,

2) 
uchwalenie programu ochrony powietrza przez sejmik województwa – do 30 września 2020 r.,

3) 
przekazanie informacji o uchwaleniu programu ochrony powietrza przez zarząd województwa – do 15 października 2020 r.

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl