Raport KOBIZE za rok 2020.

Zbliża się termin złożenia raportu do KOBIZE za rok 2020.   Raport do KOBIZE składany przez podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje do powietrza. Informacje, które powinny znaleźć się w raporcie, określa art. 6 ust. 2 pkt...