Zmiana ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO.

Zmiana ustawy w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO. 31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i...