Nowe przepisy dla odpadów budowlanych.

Obowiązek prowdzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach przeszła kolejną nowelizację (ustawą z 17 listopada 2021 r., Dz.U. poz. 2151). Jest to ostatni etap wprowadzania do prawa polskiego dyrektyw tzw. pakietu odpadowego....

Zmiany w PRTR

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR). Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu...