Wydłużenie terminów na opracowanie programów ochrony powietrza

Nowe terminy na opracowanie programów ochrony powietrza.   Ogłoszenie stanu epidemii uniemożliwiło zarządom województw przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami gmin objętych programami ochrony powietrza. Z tego względu Ministerstwo...