co nowego w prawie

Kto nie musi prowadzić ewidencji wytwarzanych odpadów.

W dzienniku ustaw opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. To oznacza, że podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do rejestru BDO.

Nowe rozporządzenie wyłącza z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów znacznie więcej rodzajów odpadów niż dotychczas. Co ważne, w tym katalogu znalazła się duża grupa odpadów niebezpiecznych, a wśród nich następujące odpady:

 • 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe),
 • 16 02 13* (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12),
 • 15 01 10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone),
 • ex 15 01 11* (opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi),
 • 16 06 03* (baterie zawierające, rtęć).

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

   

   

   

   

   
   
  45-759 Opole,
  ul. Tęczowa 22/106

  + 48 508 520 534

  biuro@ekocomplex.pl