co nowego w prawie

Ewidencja wytwarzanych odpadów on-line.

 

Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości od 1.01.2020 r. będą odbywać się wyłącznie online, a obecnie stosowana forma papierowa ww. dokumentów przestanie obowiązywać. Jedyny wyjątek będzie dotyczył przedsiębiorcy zagranicznego, który nie ustanowi swojego oddziału w Polsce. W takim przypadku wygenerowanie papierowego wniosku o wpis będzie odbywało się przy pomocy BDO.

Uruchomienie od 1.01.2020 r. elektronicznego modułu ewidencji odpadów umożliwi uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje przeprowadzane w tym module będą odbywać się na bieżąco.

Informacje zawarte w karcie przekazania odpadów i karcie przekazania odpadów komunalnych, będą niezwykle pomocne dla organów kontrolujących. Będą one mogły zaplanować kontrolę przed wyjazdem transportu – u przekazującego odpady, w trakcie transportu lub u podmiotu przejmującego te odpady. Jednostka kontrolująca będzie mogła sprawdzić, czy transport faktycznie się odbył, co znajdowało się w danym pojeździe i czy transport odpadów był odpowiednio zabezpieczony.

  źródło: Woltres Kluwer

   

   

   

   
   
  45-759 Opole,
  ul. Tęczowa 22/106

  + 48 508 520 534

  biuro@ekocomplex.pl