co nowego w prawie

Ruszył program „Moja woda”

W dniu 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków w programie „Moja Woda”. Jego celem jest ochrona zasobów wody przez zwiększenie retencji na terenie nieruchomości przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym uwzględnia on koszty poniesione od 1 czerwca 2020 r. Budżet programu to 100 mln złotych.

„Moja Woda” obejmuje przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Nabór wniosków prowadzą w trybie ciągłym Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie ma formę dotacji, która nie może wynieść więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie to 5 tys. zł.

Instalacji objętych przedsięwzięciem oraz zatrzymanej wody opadowej nie można wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.

Wsparciem w ramach programu objęto zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości, w tym zakup:

– przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

– instalacji rozsączającej, zbiorników retencyjnych nadziemnych, podziemnych, otwartych lub zamkniętych, szczelnych lub infiltracyjnych,

– elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

    źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl