co nowego w prawie

Projekt ustawy mający na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej.

Rząd przyjął projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (projekt wpisano do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z numerem UD454*. Ustawa zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną, czyli  tzw. cena maksymalna,  na poziomie 785 zł/MWh dla m.in. małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), lub 699 zł/MWh dla gospodarstw domowych. Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. 

 Podmioty objęte rządową tarczą do 30 listopada powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf.

 Zamrożenie cen na poziomie 785 zł za MWh stosowane ma być od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

Źródło:

*/ Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku: 

 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-srodkach-nadzwyczajnych-majacych-na-celu-ograniczenie-wysokosci-cen-energii-elektrycznej-oraz-wsparciu-niektorych-odbiorcow-w-2023-roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106
+ 48 508 520 534
biuro@ekocomplex.pl