IM WIĘCEJ PRZEKAŻESZ NAM SWOICH OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH, TYM MASZ WIĘKSZĄ GWARANCJĘ, ŻE NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ NAWET O NICH PAMIĘTAĆ.

WYBIERZ JEDEN Z TRZECH PAKIETÓW DOSTOSOWANYCH DO TWOICH POTRZEB

Stała obsługa środowiskowa

Kompleksowa obsługa firm w zakresie realizacji obowiązków ochrony środowiska to nasza kluczowa działalność. Przekazując nam opiekę nad sprawami formalno-prawnymi mogą być Państwo spokojni, że obowiązki środowiskowe firmy będą realizowane przez wykwalifikowanego specjalistę, który fachowo zajmie się powierzonymi zadaniami, będzie reprezentował Państwa firmę w urzędach oraz w trakcie kontroli środowiskowej.

Proponujemy Państwu stałą obsługę w zakresie ochrony środowiska w przystępnych cenowo, dostosowanych do konkretnych potrzeb, pakietach.

EkoComplex PAKIET STANDARD *

To podstawowa forma współpracy z naszymi klientami, zawierając najczęściej w swoim zakresie wykonanie podstawowej sprawozdawczości środowiskowej wymaganej przepisami prawa ochrony środowiska.

POBIERZ PDF

EkoComplex PAKIET PLUS **

To bardziej zaawansowana forma współpracy z naszymi klientami, którzy po wykonaniu analizy swoich potrzeb, powierzają nam do realizacji wybraną część swoich zadań związanych z ochroną środowiska.
Najczęściej w ramach tego pakietu prowadzimy monitoring zmieniających się przepisów prawa ochrony środowiska i informujemy naszych klientów o możliwych skutkach tych zmian na prowadzona przez nich działalność.

POBIERZ PDF

EkoComplex PAKIET PREMIUM ***

To kompleksowa obsługa środowiskowa firm, która polega na przejęciu całości obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację wraz z reprezentowaniem firmy w czasie kontroli inspekcji ochrony środowiska.
Dzięki przejęciu zadań i odpowiedzialności za realizację całości obowiązków ochrony środowiska, pracownicy w firmach z którymi współpracujemy, nie są zajęci wypełnianiem obowiązków związanych z ochroną środowiska, a w zamian mogą skupić się na wykonywaniu zadań związanych z podstawową działalnością swojej firmy.
Ponadto, w tym wariancie współpracy następuje obniżenie kosztów wydatków firm na sprawy środowiskowe gdyż pracodawcy mogą zredukować koszty związane z koniecznoścą utrzymania i szkolenia specjalisty ds. ochrony środowiska na etacie.

POBIERZ PDF

Szczegółowe porównanie pakietów usług, które wybierają nasi klienci:

Zakres obowiązków realizowanych w ramach pakietów i dostępność w pakietach.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DO URZĘDÓW - więcej
(Wykonywanie sprawozdawczość do urzędów dot. korzystania ze środowiska.)
INFORMOWANIE O ZMIANACH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA - więcej
(Prowadzenie monitoringu zmian w prawie ochrony środowiska w celu powiadamiana firm o nadchodzących zmianach w obowiązkach środowiskowych.)
WYKONYWANIE DOKUMENTACJI I OPRACOWAŃ - więcej
(Sporządzanie wymaganych prawem dokumentacji koniecznych do uzyskania decyzji i pozwoleń środowiskowych.)
WYKONYWANIE AUDYTÓW - więcej
(Wykonywanie audytów w zakresie oceny realizacji obowiązków ochrony środowiska.)
UZYSKANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH - więcej
(Prowadzenie procesu inwestycyjnego pod względem wymagań wynikających z ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko powiązanych z technicznym doradztwem i realizacją obowiązków związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanych inwestycji)
REALIZACJA CAŁOŚCI WYBRANYCH OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH - więcej
(Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, decyzji i umów środowiskowych którym podlega zakład.)
WYKONYWANIE POMIARÓW ŚRODOWISKOWYCH - więcej
(Wykonywanie pomiarów środowiskowych (przez firmy podwykonawcze) weryfikacja wyników pomiarów i analiz, przygotowanie sprawozdań z pomiarów i analiz do urzędów.)
REPREZENTOWANIE W CZASIE KONTROLI - więcej
(Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli organów ochrony środowiska i organu inspekcji środowiska)

Zamów Pakiet

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

45-716 Opole,
ul. Spychalskiego 13

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl