Nowe zasady magazynowania odpadów od stycznia 2021

Odpady niebezpieczne: zasady oznakowania lokalizacji odpadów i etykietowania. Przedsiębiorca, który wytwarza, przechowuje albo przetwarza odpady, powinien zapewnić odpowiednie warunki ich magazynowania. Uwzględnić należy ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz...