co nowego w prawie

Projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.

Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia mają charakter porządkowy i wynikają z obecnie procedowanej zmiany brzmienia art. 87 ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska i dodania po nim ust. 2a oraz dodania załącznika do ustawy. Nowe brzmienie ustawy w definicji strefy (art. 87 ust. 2) nie będzie wskazywało miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców jako strefy, a w załączniku do ustawy będzie wskazana bezpośrednio listę stref, dlatego konieczna jest zmiana § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 11.12.2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.

Wejście w życie rozporządzenia ma być oznaczony na dzień wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.

Link do strony: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359204

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl