co nowego w prawie

Częściej będziemy informowani o występowaniu smogu. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu wprowadziło bardziej restrykcyjne zmiany dot. informowane o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu.

Nowe przepisy stanowią, że alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10; poziom informowania ustalono na 100 mikrogramów. Wartości te są o połowę niższe niż określone w rozporządzeniu z 2012 r., kiedy wynosiły odpowiednio 300 i 200 mikrogramów. Oznacza to też, że społeczeństwo będzie częściej informowane o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu.

 

   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl