co nowego w prawie

Sprawozdawczość dot. wytworzonych odpadów on-line. 

Jedną z najważniejszych zmianą, która zostanie wprowadzona z dniem 1.01.2020 r. będzie zmiana formy, w jakiej przedsiębiorcy, gminy oraz urzędy marszałkowskie będą składać sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami od 1.01.2020 r. ustawowy obowiązek będą wypełniać za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, a nie jak dotychczas w formie papierowej. Pierwsze sprawozdania (za rok 2019) sporządzone w BDO przedsiębiorcy będą musieli uzupełnić ręcznie. Taki sposób uzupełniania sprawozdań wiąże się z rozpoczęciem w 2020 r. funkcjonowania modułu ewidencji oraz koniecznością zasilenia go danymi w pierwszym roku funkcjonowania. Natomiast każde kolejne roczne sprawozdanie będzie automatycznie uzupełniało się na podstawie wpisów w ewidencji odpadów. Wówczas obowiązkiem przedsiębiorcy będzie zatwierdzić dane w sprawozdaniu i wysłać formularz do urzędu gminy.

 

źródło: Woltres Kluwer

 

 

 

   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl