co nowego w prawie

Zbliża się termin złożenia raportu do KOBIZE za rok 2020.

 

Raport do KOBIZE składany przez podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje do powietrza.

Informacje, które powinny znaleźć się w raporcie, określa art. 6 ust. 2 pkt 1-10 ustawy z 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zakres informacji zawartych w raporcie oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.11.2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Uwaga!

Termin realizacji tego obowiązku upływa 1 marca, zgodnie z art. 57 § 4 kpa.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 1 ustawy z 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

  źródło: Wolterskluwer

   

   

   

     
  45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

  + 48 508 520 534

  biuro@ekocomplex.pl