co nowego w prawie

Nowy termin złożenia rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach za 2019 r. 

 

 Zmiana terminu sprawozdawczości w gospodarce odpadami za 2019 r. wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz.U.2020.875 z dnia 2020.05.15)

W ustawie o odpadach wydłużono termin na złożenie sprawozdań za rok 2019 do dnia 31 października 2020 r. – w przypadku rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (obowiązek wynikający art. 75 Ustawy o odpadach).

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl