Jakie są terminy złożenia deklaracji do CEEB?

Do kiedy i jak należy dokonać wpisu do CEEB? Każdy właściciel czy zarządca budynku został zobligowany do złożenia deklaracji o urządzeniach zapewniających ciepło i będzie miał na to 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca. Natomiast w przypadku...