Projekt ustawy odorowej w uzgodnieniach.

Projekt ustawy odorowej w uzgodnieniach międzyresortowych. Projektowane przepisy określają, że minimalna odległość wyrażona jest w metrach i jest równa w przypadku chowu lub hodowli zwierząt liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP; w przypadku...