Kto nie musi rejestrować się w BDO.

Objaśnienie Ministra Klimatu, kto nie musi rejestrować się w rejestrze BDO.   Minister Klimatu  wydał objaśnienie prawne w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami....

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów.

Kto nie musi prowadzić ewidencji wytwarzanych odpadów. W dzienniku ustaw opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. To oznacza, że podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji...