Sprawozdawczość w BDO

Nowe rodzaje sprawozdań w BDO.   W czerwcu planowane jest udostępnienie kolejnych funkcjonalności modułu sprawozdawczego BDO. Na początku miesiąca w zakresie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, a w połowie miesiąca – w...