Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r.

Sprawdź, jak przygotować opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r.    Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy art. 285 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17...