Bardziej restrykcyjne normy informowania i alarmowania o smogu.

Częściej będziemy informowani o występowaniu smogu.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu wprowadziło bardziej restrykcyjne zmiany dot. informowane o wysokich...