co nowego w prawie

Kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO.

Obowiązkowi rejestru w BDO zgodnie z art.50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1  Ustawy o odpadach podlega  większość firm i przedsiębiorców w kraju. Obowiązkowi rejestracji podlegają między innymi podmioty wprowadzające na terytorium kraju:

 • produkty w opakowaniach,
 • opony,
 • oleje smarowe,
 • pojazdy,
 • baterie, akumulatory,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • transportujący odpady,
 • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji.

Zatem obowiązek takiego wpisu może dotyczyć nie tylko dużych przedsiębiorców, ale również jednoosobowych działalności gospodarczych, które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być na przykład salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, przychodnie lekarskie, apteki, placówki handlowe, zakłady mechaniki samochodowej, firmy remontowo-budowlane czy komisy samochodowe, które ściągają auta z zagranicy. W związku z powyższym obowiązek rejestracji w BDO dotyczy większości przedsiębiorców. Jednak nie tylko ich. Obowiązek ten spoczywa również na wszystkich jednostkach administracji publicznej, jeżeli w ramach prowadzonej przez siebie działalności wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne.

Podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
 • podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich;
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.

źródło: Woltres Kluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl