co nowego w prawie

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w przypadkach w niej wskazanych zgoda wodnoprawna jest udzielana na wniosek przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć- za odszkodowaniem lub bez odszkodowania, w sytuacjach wskazanych w art. 415 i 417 ustawy. Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze decyzji wydanej z urzędu lub na wniosek.

Zachęcam do zapoznania się z wzorami powyższych decyzji oraz wzorem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

wzór decyzji o cofnięciu pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania,

wzór decyzji o cofnięciu pozwolenia wodnoprawnego za odszkodowaniem,

wzór decyzji o ograniczeniu pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania,

wzór decyzji o ograniczeniu pozwolenia wodnoprawnego za odszkodowaniem

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzor-wniosku-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego

źródło: Wolterskluwer

 

 

 

 
 
45-759 Opole,
ul. Tęczowa 22/106
+ 48 508 520 534
biuro@ekocomplex.pl