Kogo dotyczy BDO?

Sprawdź, czy musisz zarejestrować się w BDO. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zobowiązuje wielu przedsiębiorców działających w zakresie gospodarowania odpadami do wpisu do Rejestru-BDO.  Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie...

Prowadzenie sprawozdawczości dot. wytworzonych odpadów od 2020 r.

Sprawozdawczość dot. wytworzonych odpadów on-line.  Jedną z najważniejszych zmianą, która zostanie wprowadzona z dniem 1.01.2020 r. będzie zmiana formy, w jakiej przedsiębiorcy, gminy oraz urzędy marszałkowskie będą składać sprawozdania dotyczące gospodarowania...

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów od 1 stycznia 2020 r.

Ewidencja wytwarzanych odpadów on-line.   Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości od 1.01.2020 r. będą odbywać się wyłącznie online, a obecnie stosowana forma papierowa ww. dokumentów przestanie obowiązywać. Jedyny wyjątek będzie dotyczył przedsiębiorcy...

Ostatnie dni na zarejestrowanie się w BDO.

Kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO. Obowiązkowi rejestru w BDO zgodnie z art.50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1  Ustawy o odpadach podlega  większość firm i przedsiębiorców w kraju. Obowiązkowi rejestracji podlegają między innymi podmioty wprowadzające na terytorium...