co nowego w prawie

Wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020.

 

Ogłoszono obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020.

W treści obwieszczenia w załączniku nr 1 określono górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska. W załączniku nr 2 ogłoszono  jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za umieszczanie odpadów na składowisku.

 

   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl