co nowego w prawie

Rozporządzenie  w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

 

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej,  wskazano rodzaje inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej z uwagi na to, że mogą wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych:

– dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie 
    zmienione,
– dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,
– dla jednolitych części wód podziemnych,
– dla obszarów chronionych.

 

   
45-759 Opole, ul. Tęczowa 22/106

+ 48 508 520 534

biuro@ekocomplex.pl